Psychologische hulpverlening bij u thuis of op locatie

Werkwijze therapeutische sessies

Meldt u zich aan voor een intakegesprek? Dan wordt deze op korte termijn bij u thuis of op locatie in Leeuwarden ingepland. In dit gesprek wordt nader met u kennis gemaakt aan de hand van een aantal vragen. Naar aanleiding van uw antwoorden kunnen we specifieke doelen (zoals b.v. een bepaalde angst overwinnen of een trauma verwerken) bepalen. Tevens nemen we tijdens dit eerste gesprek een aantal praktische zaken met u door (o.a. de wijze van betaling, afspraken, etc.). De vervolgafspraken kunnen bij u thuis of op locatie in Leeuwarden plaatsvinden. Desgewenst en indien mogelijk kiezen we ervoor onze contactmomenten te laten verlopen via e-mail, Skype of telefonisch.

Hoe ziet een behandeling eruit

Hoeveel therapeutische sessies u gaat volgen, hangt af van de aard en de ernst van de problematiek en uw eigen inzet. Gemiddeld zijn 5 tot 8 sessies voldoende om het gewenste resultaat te bereiken. Soms zijn dit er meer, soms minder. Ieder mens is (gelukkig!) verschillend, dus luister vooral goed naar uzelf gedurende de sessies.

Onze therapeutische sessies zijn behandelingen op maat. Dit betekent dat er wordt gekeken naar uw specifieke situatie en uw behoefte. Psy@Home past naar aanleiding daarvan de behandeling specifiek op u aan. De behandeling die wij voor u inrichten, richt zich volledig op het behalen van uw doelen. Zo kunt u straks weer volledig zelfstandig en op eigen kracht verder.

Bij ons bent u niet gebonden aan een behandeltraject. U mag daardoor op elk gewenst moment de therapeutische behandelingen stopzetten.

 

Werkwijze trainingen

Psy@Home biedt verschillende trainingen aan voor kinderen en jongeren. Ook deze trainingen kunnen plaatsvinden in de eigen thuisomgeving of eventueel op locatie in Leeuwarden. Voorafgaand deze training voeren we een intakegesprek. Na afloop volgt een evaluatiegesprek. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats met het kind/de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) samen. Tijdens het intakegesprek wordt besproken wat de reden is van het kind/de jongere om deel te nemen aan de training. Ook wordt er gekeken naar de doelen waaraan gewerkt kan worden. Tijdens het evaluatiegesprek wordt er stapsgewijs teruggekeken op de training. Hoe heeft het kind/de jongere deze ervaren? En wat heeft het opgeleverd en teweeg gebracht? Gemiddeld zijn 10 sessies voldoende voor deze trainingen. Let wel, dit is afhankelijk van de achtergrond en de doelen die gesteld worden. Individuele trainingen kunnen op elk moment worden gestart. Heeft u interesse in groepstrainingen? Neem vrijblijvend contact op met Psy@Home.