Beroepscode

Vergoedingen mogelijk
 Afspraak op korte termijn
‘s Avonds op aanvraag
Aangesloten bij NFG
Geregistreerd bij RBCZ

Aangesloten bij NFG en geregistreerd bij RBCZ

Als psycholoog hanteer ik de beroepscode van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Deze beroepscodes gelden als richtlijnen voor het beroepsmatig handelen in deze branche. Er staan een aantal gedragsregels in omschreven. Deze beroepscode geldt als een kwaliteitsinstrument ten dienste van de beroepsuitoefening.

NFG

RBCZ

De basisprincipes van de beroepscode zijn:

Verantwoordelijkheid

Beroepsbeoefenaren onderkennen hun professionele verantwoordelijkheid jegens betrokkenen, hun omgeving en de maatschappij. Zij dragen dan ook de complete verantwoordelijkheid voor hun beroepsmatig handelen.

Integriteit

Beroepsbeoefenaren streven naar integriteit in hun werkzaamheden. In het handelen betonen zij eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid jegens alle betrokkenen.

Respect

Beroepsbeoefenaren tonen respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van alle betrokkenen. Het recht op privacy en vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd. Tevens respecteren zij diens zelfbeschikking en autonomie, voor zover deze te verenigen is met de andere professionele verplichtingen en de wet.

Vertrouwelijkheid

Beroepsbeoefenaren bewerkstelligen vertrouwelijkheid ten aanzien van alle gegevens van de cliënt die hen ten behoeve van de uitoefening van het beroep ter kennis komt. De beroepsbeoefenaar is verplicht tot geheimhouding voor zover de gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder deze verplichting valt ook het professionele oordeel van de beroepsbeoefenaar over de betrokkene. Deze verplichting tot geheimhouding blijft ook na de beëindiging van de professionele contacten gelden.

Deskundigheid

Beroepsbeoefenaren streven naar het verwerven en in stand houden van een hoog niveau van deskundigheid tijdens hun werkzaamheden. Er worden alleen diensten aangeboden waarvoor zij door opleiding, training en ervaring zijn gekwalificeerd. Dit geldt ook voor alle methoden en technieken die worden toegepast.

    Neem contact op

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.


    Psy@home Psy@home