Over de psycholoog

Jouw psycholoog: Mariska de Jong-van der Henne

Mijn naam is Mariska de Jong-van der Henne en ik ben aan de universiteit opgeleid als psycholoog met de afstudeerrichting klinische psychologie. Ik ben generalistisch geschoold, wat inhoudt dat ik voor alle voorkomende psychische problemen die ambulant behandeld kunnen worden gekwalificeerd ben.

Na mijn opleiding psychologie heb ik een opleiding Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), oplossingsgerichte korte psychotherapie, Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) en Niet Aangeboren Hersenletsel gevolgd. Tevens heb ik deelgenomen aan een aantal lezingen en bijeenkomsten, zoals o.a. executieve functies, verkennen van mogelijkheden en grenzen bij eenzaamheid, verlies en rouw, motiverende gespreksvoering, psychische problemen bij jongeren, angst en depressie en eetstoornissen.

Ik ben werkzaam geweest bij Jeugdhulp Friesland en op de Sluisgroep. Jeugdhulp Friesland biedt orthopedagogische en/of orthopsychiatrische zorg aan kinderen en jongeren en de Sluisgroep is er voor kinderen die zijn vastgelopen in het onderwijs. Bij Jeugdhulp Friesland en op de Sluisgroep heb ik gewerkt als psycholoog. Daarnaast ben ik werkzaam geweest als aandachtscoach bij Amaryllis, waarbij de aandacht uitgaat naar de verwerking van problemen, eigen ontwikkeling en verzelfstandiging van de cliënt.

Mariska de Jong Psy@Home

Eigen praktijk

Momenteel ben ik werkzaam vanuit mijn eigen psychologenpraktijk, waar ik mensen met uiteenlopende psychische problemen behandel, zoals emotionele problematiek, gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, sociale problematiek, werk- en studie gerelateerde problematiek, en relatieproblematiek.

Mijn persoonskenmerken zijn te beschrijven als sociaal vaardig, leergierig, geduldig, empathisch, opmerkzaam en verantwoordelijk.

Jouw psycholoog: Hilde Lydia Broekema

Mijn naam is Hilde Lydia Broekema en ik ben aan de universiteit opgeleid als psycholoog met de afstudeerrichtingen klinische psychologie en ontwikkelingspsychologie. Ik ben generalistisch geschoold, wat inhoudt dat ik voor alle voorkomende psychische problemen die ambulant behandeld kunnen worden gekwalificeerd ben.

Na mijn opleiding psychologie heb ik een opleiding Neurofeedback, Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) en een opleiding Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) gevolgd.

Ik ben werkzaam geweest als psycholoog en vestigingsmanager bij verschillende eerstelijnspraktijken voor psychologische hulpverlening. Hier heb ik gewerkt met zowel volwassenen als met kinderen, jongeren en hun ouders. Tevens heb ik meerdere jaren onderzoeken uitgevoerd voor een psychiatrisch, neurologisch en medisch onderzoeksbureau Deze onderzoeken waren voornamelijk in opdracht van het UWV, Justitie en Bureau Jeugdzorg.

Psychologenpraktijk Psy@home

Momenteel ben ik werkzaam vanuit psychologenpraktijk psy@Home, waar ik mensen met uiteenlopende psychische problemen behandel, zoals emotionele problematiek, gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, sociale problematiek, werk- en studie gerelateerde problematiek, en relatieproblematiek.

Mijn persoonskenmerken zijn te beschrijven als leergierig, geduldig, empathisch, creatief, verantwoordelijk, eerlijk en open.

    Neem contact op

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.