Over de psycholoog

Jouw psycholoog: Mariska de Jong-van der Henne

Mijn naam is Mariska de Jong-van der Henne en ik ben aan de universiteit opgeleid als psycholoog met de afstudeerrichting klinische psychologie. Ik ben generalistisch geschoold, wat inhoudt dat ik voor alle voorkomende psychische problemen die ambulant behandeld kunnen worden gekwalificeerd ben.

Na mijn opleiding psychologie heb ik een opleiding Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), oplossingsgerichte korte psychotherapie, Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) en Niet Aangeboren Hersenletsel gevolgd. Tevens heb ik deelgenomen aan een aantal lezingen en bijeenkomsten, zoals o.a. executieve functies, verkennen van mogelijkheden en grenzen bij eenzaamheid, verlies en rouw, motiverende gespreksvoering, psychische problemen bij jongeren, angst en depressie en eetstoornissen.

Ik ben werkzaam geweest bij Jeugdhulp Friesland en op de Sluisgroep. Jeugdhulp Friesland biedt orthopedagogische en/of orthopsychiatrische zorg aan kinderen en jongeren en de Sluisgroep is er voor kinderen die zijn vastgelopen in het onderwijs. Bij Jeugdhulp Friesland en op de Sluisgroep heb ik gewerkt als psycholoog.

Eigen praktijk

Momenteel ben ik werkzaam vanuit mijn eigen psychologenpraktijk, waar ik mensen met uiteenlopende psychische problemen behandel, zoals emotionele problematiek, gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, sociale problematiek, werk- en studie gerelateerde problematiek, en relatieproblematiek. Daarnaast ben ik werkzaam als aandachtscoach bij Welzijn, waarbij de aandacht uitgaat naar de verwerking van problemen, eigen ontwikkeling en verzelfstandiging van de cliënt.

Mijn persoonskenmerken zijn te beschrijven als sociaal vaardig, leergierig, geduldig, empathisch, opmerkzaam en verantwoordelijk.

Neem contact op

Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.