Over de psycholoog

Vergoedingen mogelijk
 Afspraak op korte termijn
Ook ‘s avonds
Aangesloten bij NFG
Geregistreerd bij RBCZ

Jouw psycholoog: Mariska de Jong-van der Henne

Mijn naam is Mariska de Jong-van der Henne en ik ben aan de universiteit opgeleid als psycholoog met de afstudeerrichting klinische psychologie. Ik ben generalistisch geschoold, wat inhoudt dat ik voor alle voorkomende psychische problemen die ambulant behandeld kunnen worden gekwalificeerd ben.

Na mijn opleiding psychologie heb ik een opleiding Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), oplossingsgerichte korte psychotherapie, Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), Niet Aangeboren Hersenletsel en emotieregulatie gevolgd. Tevens heb ik deelgenomen aan een aantal lezingen en bijeenkomsten, zoals o.a. executieve functies, verkennen van mogelijkheden en grenzen bij eenzaamheid, verlies en rouw, motiverende gespreksvoering, psychische problemen bij jongeren, angst en depressie en eetstoornissen.

Ik ben werkzaam geweest bij Jeugdhulp Friesland en op de Sluisgroep. Jeugdhulp Friesland biedt orthopedagogische en/of orthopsychiatrische zorg aan kinderen en jongeren en de Sluisgroep is er voor kinderen die zijn vastgelopen in het onderwijs. Bij Jeugdhulp Friesland en op de Sluisgroep heb ik gewerkt als psycholoog. Daarnaast ben ik werkzaam geweest als aandachtscoach bij Amaryllis, waarbij de aandacht uitgaat naar de verwerking van problemen, eigen ontwikkeling en verzelfstandiging van de cliënt.

Mariska de Jong Psy@Home

Eigen praktijk

Momenteel ben ik werkzaam vanuit mijn eigen psychologenpraktijk, waar ik mensen met uiteenlopende psychische problemen behandel, zoals emotionele problematiek, gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek, sociale problematiek, werk- en studie gerelateerde problematiek, en relatieproblematiek.

Mijn persoonskenmerken zijn te beschrijven als sociaal vaardig, leergierig, geduldig, empathisch, opmerkzaam en verantwoordelijk.

Jouw psycholoog: Petra Jager

Mijn naam is Petra jager. Ik heb mijn opleiding psychologie gedaan aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met als specialisatie ontwikkelingspsychologie. Ik ben generalistisch geschoold, wat inhoudt dat ik voor alle voorkomende psychische problemen die ambulant behandeld kunnen worden gekwalificeerd ben.

Na mijn psychologie opleiding heb ik diverse aanvullende opleidingen gedaan, o.a. Cognitieve gedragstherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), EMDR (Eye Movement Desensitization and Re-processing) en hypnotherapie.

Ik heb ruime ervaring met o.a. autisme, kinderen met ADHD, leerachterstanden, leerproblemen en een verstandelijke beperking en vrouwen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld. Ik heb veel intelligentieonderzoek gedaan, schooladvies en opvoedkundig advies gegeven. Ik heb 13 jaar in Australië gewoond en mijn Engels is van een zeer goed niveau. Ik kan daarom ook hulpverlening in het Engels aanbieden. Tevens heb ik hiermee ook persoonlijk ervaring met emigratie en remigratie.

Psychologenpraktijk Psy@home

Momenteel werk ik bij Psy@Home. Ik behandel mensen met verschillende problematieken, o.a. angststoornissen, faalangst, paniekaanvallen, depressies, burn-out, PDD-NOS, traumatische ervaringen, chronische pijn, persoonlijkheidsproblemen/stoornissen, emotionele problemen, huiselijk geweld en relatieproblemen.

Ik werk graag met mensen. Mijn werkstijl is laagdrempelig, betrokken en waar mogelijk humoristisch. Ik geef mijn cliënten 100% aandacht, kan goed luisteren en ik ben sterk gericht op de behoeften en de ontwikkelingsprocessen van mijn cliënt. Ik ben geïntrigeerd door het onderbewustzijn en streef ernaar om mensen weer in hun kracht te zetten. Ik ben geduldig, empathisch, ruimdenkend, inclusief en straal rust uit.

    Neem contact op

    Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.


    Psy@home Psy@home