Sociale vaardigheidstraining

Vergoedingen mogelijk
 Afspraak op korte termijn
‘s Avonds op aanvraag
Aangesloten bij NFG
Geregistreerd bij RBCZ

Training voor kinderen en jongeren

Sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die nodig zijn om goed met andere mensen om te kunnen gaan. Ze zijn noodzakelijk voor het opbouwen en in stand houden van een relatie en zijn onmisbaar bij een goede samenwerking. Goede sociale vaardigheden spelen een belangrijke rol in het leven.

Sociaal onvaardig gedrag

Kinderen en jongeren die sociaal onvaardig gedrag laten zien lopen het risico om afgewezen, buitengesloten en/of gepest te worden. Zij vinden het moeilijk de verwachtingen van hun omgeving juist in te schatten en als er al een inschatting is, dan is deze meestal negatief. Ze hebben gedachten als: ‘ik weet zeker dat ik dit niet kan’ of ‘ze geloven mij toch niet, ze moeten ook altijd mij hebben’. Kinderen en jongeren die sociaal onvaardig zijn kunnen een divers gedragsbeeld laten zien. Van zeer stil, verlegen, teruggetrokken en onzeker gedrag, via clownesk tot agressief gedrag (en alles wat hier tussen zit).

Signalen en kenmerken van sociaal onvaardig gedrag:

 • Afhankelijkheid;
 • Niet voor zichzelf opkomen;
 • Depressie;
 • Vaak ruzie maken of zoeken;
 • Agressie;
 • Woede-uitbarstingen;
 • Pesten of gepest worden;
 • Zich terugtrekken;
 • Extreme verlegenheid;
 • Pleasen;
 • Moeilijk boosheid en kritiek kunnen uiten;
 • Sterke reacties op kritiek;
 • angstig gedrag;
 • Onzeker;
 • Veel behoefte aan feedback;
 • Negatieve gedachten;
 • Negatief zelfbeeld;
 • Lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, hartkloppingen, trillen, zweten, etc.
Drachten

Sociale vaardigheidstraining

De training sociale vaardigheden die door Psy@Home wordt gegeven, wordt afgestemd op de behoefte van het kind/de jongere en wordt gegeven in een één op één situatie. Tijdens het intakegesprek met de psycholoog wordt bekeken welke onderwerpen van belang zijn om het kind/de jongere sociaal vaardiger te maken. Indien nodig kunnen doelen tijdens de training worden bijgesteld. Er vindt begeleiding op maat plaats. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn o.a.: contact leggen, opkomen voor jezelf, luisteren, feedback geven en ontvangen, omgaan met kritiek, omgaan met complimenten, omgaan met gevoelens, omgaan met pesten, herkennen van emoties bij jezelf en anderen, grenzen bewaken en samenwerken. Aan het eind van iedere sessie krijgt het kind/de jongere een opdracht, gezien er thuis ook geoefend moet worden om een goed resultaat te behalen.
De sociale vaardigheidstraining versterkt het gevoel van zelfvertrouwen en het kind/de jongere leert zichzelf, anderen en sociale situaties beter kennen en begrijpen.

Groepstraining mogelijk. Neem vrijblijvend contact op.

Voor wie

De sociale vaardigheidstraining is voor kinderen en jongeren in leeftijd van 10 tot en met 18 jaar die sociaal onvaardig gedrag laten zien en hun sociale vaardigheden en weerbaarheid willen versterken en vergroten.

Hoe vaak

De cursus sociale vaardigheden omvat 8 tot 12 sessies (afhankelijk van de onderwerpen die behandeld worden) van 50 minuten voor het kind/de jongere. Voorafgaand is er een intakegesprek met het kind/de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) samen, waarin besproken wordt wat de motivatie van het kind/de jongere is om deel te nemen aan de training en de doelen waaraan gewerkt zou kunnen worden. Na afloop is er met het kind/de jongere en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) samen een evaluatiegesprek, waarin wordt teruggekeken op de ervaringen van de training met de psycholoog.

Waar

In de praktijk in Leeuwarden of bij het kind/de jongere thuis.

Kosten

Zie tarieven en vergoedingen.

  Neem contact op

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.


  Psy@home Psy@home