Zelfbeeldtraining

Vergoedingen mogelijk
 Afspraak op korte termijn
‘s Avonds op aanvraag
Aangesloten bij NFG
Geregistreerd bij RBCZ

Individuele training voor kinderen en jongeren

Het zelfbeeld

Het zelfbeeld is het beeld wat iemand van zichzelf heeft. Het zelfbeeld vormt zich in de loop van het leven en wordt gevormd door wat iemand meemaakt. Het zelfbeeld is van belang hoe iemand denkt over zichzelf. Dit kan positief of negatief zijn.

Negatief zelfbeeld

Kinderen of jongeren die een negatief zelfbeeld hebben, kunnen hier in het dagelijks leven veel hinder van ondervinden. Ze kunnen bijvoorbeeld denken dat ze niet de moeite waard zijn, er niet bij horen, dom of lelijk zijn. Ze zijn bijna altijd ontevreden over zichzelf. Daardoor zitten ze niet lekker in hun vel, hebben ze weinig zelfvertrouwen en zijn ze onzeker, waardoor ze dingen niet meer doen of durven te doen. Hoe een kind of een jongere over zichzelf denkt, bepaalt dus in belangrijke mate zijn of haar gedrag. Door de zelfbeeldtraining van onze psycholoog is het mogelijk om het negatieve zelfbeeld om te buigen naar een positiever zelfbeeld.

Zelfbeeldtraining

Signalen en kenmerken van een negatief zelfbeeld:

 • Voortdurend op zoek naar waardering van anderen;
 • Onderwaardering van dingen die goed gaan;
 • Overwaardering van dingen die fout gaan;
 • Tegen andere mensen opkijken;
 • Zeer gevoelig voor kritiek;
 • Onzekerheid;
 • Jezelf bekritiseren;
 • Niet trots zijn op jezelf;
 • Het gevoel hebben altijd tekort te schieten;
 • Het gevoel hebben niets goed te kunnen doen;
 • Het gevoel hebben dat je niets kan;
 • De gedachte dat anderen belangrijker zijn dan jezelf;
 • De gedachte dat anderen beter zijn dan jezelf;
 • Depressieve gevoelens.

Zelfbeeldtraining

Tijdens onze zelfbeeldtraining leren kinderen en jongeren om positievere kijk op de wereld te krijgen. Hierbij maken wij gebruik van een cognitief-gedragstherapeutische behandeltechniek. Samen met de psycholoog wordt gewerkt aan het zelfbeeld aan de hand van opdrachten. Positieve gedachten worden herhaaldelijk opgeroepen, waardoor deze toegankelijker worden gemaakt. Hierbij maken wij gebruik van verschillende technieken zoals imaginatie (voorstellingsvermogen), gezichtsuitdrukkingen, lichaamshoudingen en muziek. Na de behandeling zullen in de situaties die eerder zorgden voor negatieve gedachten, geassocieerd worden met positieve gevoelens en gedachten. Daarmee zal het ook tijdens dergelijke moeilijke situaties met behulp van aangeleerde technieken, een positief zelfbeeld behouden blijven. Aan het eind van iedere sessie krijgt het kind/de jongere een opdracht, gezien er thuis ook geoefend moet worden om een goed resultaat te behalen.

Voor wie

De individuele zelfbeeldtraining is voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 18 jaar met een negatief zelfbeeld die daardoor gehinderd worden in hun dagelijks functioneren.

Hoe vaak

De zelfbeeldtraining omvat 7 sessies van 50 minuten voor het kind/de jongere en een optionele ouder/verzorgersessie indien er weinig tot geen contact is geweest met de ouder(s)/verzorger(s). Voorafgaand is er een intakegesprek met het kind/de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) samen, waarin besproken wordt wat de motivatie van het kind/de jongere is om deel te nemen aan de training en de doelen waaraan gewerkt zou kunnen worden. Na afloop is er met het kind/de jongere en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) samen een evaluatiegesprek, waarin wordt teruggekeken op de ervaringen van de training.

Waar

In de praktijk in Leeuwarden of bij het kind/de jongere thuis.

Kosten

Zie tarieven en vergoedingen.

  Neem contact op

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.


  Psy@home Psy@home