Faalangstreductietraining

Vergoedingen mogelijk
 Afspraak op korte termijn
‘s Avonds op aanvraag
Aangesloten bij NFG
Geregistreerd bij RBCZ

Kinderen en jongeren van 10 tot en met 18 jaar

Faalangst

Kamp jij of kampt jouw kind met faalangst? Deze angst zorgt ervoor dat je geen fouten durft te maken. Daarnaast ben je bang iets niet goed te doen in situaties waarin je beoordeelt kunt worden. Deze angst om te mislukken en niet te kunnen voldoen aan de verwachtingen van anderen of jezelf, kan zeer belemmerend werken op iemands creativiteit, gemoedstoestand en complete functioneren. Hiermee wordt het dagelijkse leven enorm beïnvloed. Als gevolg hiervan kan een negatief zelfbeeld ontstaan. Denk aan gedachten als ‘Ik ben dom’, ‘Ik kan dit niet’ en ‘Ik ben niet leuk’. Door deze angst presteert een kind/de jongere vaak beneden zijn of haar niveau. Kinderen en jongeren die faalangstig zijn, zijn vaak stil en teruggetrokken, maar kunnen zich ook grensoverschrijdend, agressief en clownesk gedragen.

Drie soorten faalangst

Er zijn drie soorten faalangst te onderscheiden. De eerste en ook meteen de meest bekendste is de cognitieve faalangst. Deze angst wordt ervaren bij het maken van toetsen. Maar ook tijdens het leren van bijvoorbeeld woorden of formules kan deze angst opspelen. De tweede soort is sociale faalangst. Deze angst wordt ervaren in sociale contacten. Denk aan omgaan met andere leerlingen op school, tijdens feestjes, in vriendschappen en bij spreekbeurten en presentaties voor de klas. De derde soort is motorische faalangst. Deze angst heeft te maken met alles waarbij bewogen moet worden. Een les gymnastiek, werken met machines bij techniek, knutselen tijdens handenarbeid en het maken van een tekening, zijn voorbeelden van situaties waar deze faalangst bij ervaren wordt.

Signalen en kenmerken van faalangst:

 • Veel behoefte aan feedback;
 • Vaak een negatief zelfbeeld;
 • Weinig zelfvertrouwen;
 • Weinig vertrouwen in anderen;
 • Sterke reactie op negatieve feedback;
 • Perfectionisme;
 • Vermijden van prestaties (vaak ziek bij een toets, spijbelen, spieken);
 • Onzeker bij nieuwe opdrachten;
 • Vaak geen vragen durven stellen;
 • Piekeren;
 • Iemand niet recht aan durven kijken;
 • Negatieve studiehouding;
 • Vaak veel slechte resultaten halen;
 • Vaak veel vragen stellen tijdens toetsen;
 • Denken dat anderen hen stom/dom vinden;
 • Hoge, snelle, oppervlakkige ademhaling wat kan overgaan in hyperventilatie;
 • Lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, hartkloppingen, zweten, trillen etc.

Faalangstreductietraining

Onze faalangstreductietraining of faalangsttraining wordt volledig afgestemd op de behoefte van het kind/de jongere. Daarom wordt deze training gegeven in een één op één situatie. Tijdens het intakegesprek wordt besproken welke onderwerpen van belang zijn om de faalangst te reduceren. Indien nodig worden tijdens de training de gestelde doelen bijgesteld. Wij bieden begeleiding op maat. Thema’s die aan de orde kunnen komen zijn onder andere: wat is faalangst?, wanneer heb ik last van faalangst?, helpende en niet helpende gedachten, het mogen maken van fouten, doelen stellen, omgaan met emoties en gevoelens, ademhaling- en ontspanningsoefeningen, voor jezelf opkomen, zelfbeeld en zelfvertrouwen. Aan het eind van elke sessie krijgt het kind/de jongere een opdracht. Zo kan er ook thuis geoefend worden. Hiermee halen we de beste resultaten.

Mariska de Jong Psy@Home

Ook groepstraining is mogelijk. Neem hierover vrijblijvend contact met ons op.

Voor wie

De faalangstreductietraining is geschikt voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar die last hebben van signalen en kenmerken van faalangst. Wij leren ze hier mee om te gaan. Wij bieden ze de juiste technieken waarmee ze hun faalangst kunnen verminderen. Deze training is tevens geschikt voor jongeren die last hebben van examenvrees.

Hoe vaak

Onze faalangstreductietraining omvat gemiddeld 8 tot 12 sessies van 50 minuten. Dit is uiteraard afhankelijk van de onderwerpen die behandeld worden en de mate van de ernst van de faalangst. Voorafgaand voeren we graag een intakegesprek met het kind/de jongere en de ouder(s)/verzorger(s) samen. Hierin wordt besproken wat de motivatie van het kind/de jongere is om deel te nemen aan de training. Ook stellen we doelen op waaraan gewerkt kan worden. Na afloop voeren we met het kind/de jongere en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) samen een evaluatiegesprek. Hierin kijken we terug op de ervaringen en de effecten van de training.

Waar

In de praktijk in Leeuwarden of bij het kind/de jongere thuis.

Kosten

Zie onze tarieven en vergoedingen.

  Neem contact op

  Wanneer je dit formulier gebruikt, ga je akkoord met de opslag en verwerking van jouw gegevens door deze website.


  Psy@home Psy@home